Čo je UX a UI?

Blog - Zaujímavosti

20 Jun 2016 - ambitas

Čo je UX a UI?
V súčasnosti sa digitálny svet neustále vyvíja a je čoraz viac komplikovaný. Grafický dizajn tvorí prvý kontakt so zákazníkom. Prvý dojem - základ budúceho vzťahu. Preto by ste mali ovládať pojmy UX a UI.

UX sa nerovná UI

Samozrejme by nemohlo jedno existovať bez druhého, no pojmy sú to rozdielne. Zatiaľ čo UI predstavuje samotný vzhľad, UX je skôr ako sa pri používaní cítite, či je všetko na svojom mieste.

 

Čo je UX?

UX znamená User Experience, v preklade užívateľská skúsenosť. V podstate ide o to, ako som už spomínal, ako sa človek cíti pri návšteve web stránky, internetového obchodu, či pri používaní mobilnej aplikácie.

Zahŕňa spôsob, akým užívateľ komunikuje s určitým systémom. V minulosti bol hlavným spôsobom komunikácie príkazový riadok. V súčasnosti existuje viacero spôsobov komunikácie (napr. hlasové ovládanie, dotykové ovládanie).

user experience

UX designer

UX designer je osoba, ktorá sa stará o samotnú logiku produktu. Robí prieskum konkurenčnosti, A/B testovanie a na základe získaných poznatkov dokáže vytvoriť kvalitný produkt. Ak sa vaša web stránka či aplikácia ťažko používa, užívatelia budú frustrovaní a pravdepodobne vašu webovú stránku opustia. Ak je ich skúsenosť pozitívna, v tom prípade sa môžu vrátiť na vašu stránku, resp. ju budú šíriť ďalej.

 

Čo je UI?

UI predstavuje User Interface, teda užívateľské rozhranie. Ide o zvolenie správneho umiestnenia elementov rozhrania. Užívateľ musí nájsť všetko potrebné a vedieť sa rýchlo zorientovať. Cieľom je vytvoriť užívateľské rozhranie čo najefektívnejšie a najjednoduchšie.

 

UI elementy

Vstupy: buttony, textové polia, checkboxy, radio buttony, vysúvacie (dropdown) zoznamy...

Navigačné komponenty: breadcrumbs, slider, vyhľadávací box, stránkovanie, tagy...

Informačné komponenty: ikony, progress bar, notifikácie, kontaktný formulár a podobne

 

štruktúra web stránky

 

Ak máte zaujímavý nápad na projekt, môžeme vám pomôcť s jeho návrhom a realizáciou. Príjemné užívateľské rozhranie a pozitívny celkový dojem sú samozrejmosťou.

 

Potrebujem návrh