Podnikové informačné systémy

Blog - Svet ambitas

23 Sep 2016 - ambitas

Podnikové informačné systémy
Kvalitný informačný systém sa prispôsobuje fungovaniu spoločnosti. Ak chcete ovládať firmu z jedného miesta a čo najjednoduchšie, sme čo hľadáte.

Čo sú podnikové informačné systémy

Tzv. ERP (Enterprise Information System) sa vyznačuje vyššou produktivitou za nižšie náklady. Výrazne sa zrýchli komunikácia čím sa urýchlia procesy v podniku. Riadenie spoločnosti sa tak stáva menej náročným. Všetky informácie sú na jednom mieste, čiže akákoľvek zmena už nepredstavuje riziko pre vaše rozhodovanie.

 

Mám záujem o IS

Podnikové informačné systémy s nami

 

 • Naše skúsenosti = vaša spokojnosť

Od vzniku spoločnosti sa venujeme vývoju informačných systémov. Za takéto obdobie sme nadobudli nespočetné množstvo poznatkov, aby sme dokázali byť o krok vpred pred našou konkurenciou. Vieme ako najlepšie postaviť systém, aby informačný proces bol čo najplynulejší. Na to však potrebujeme poznať ciele podniku, ktoré nám priblížia fungovanie celej spoločnosti. Riadenie podniku informačným systémom nie je jednoduché, no my sa budeme snažiť vám v tom čo najviac pomáhať.

 

 • Neustály support

Ako sa rozrastá váš podnik, rovnako rastie aj informačný systém. S množstvom zamestnancov pribúdajú procesy a ciele. V tejto chvíli nastupujeme my. Postaráme sa o všetky vaše požiadavky aby riadenie podniku prebiehalo hladko a bez akýchkoľvek komplikácií.

 

 • Vždy online

V dnešnej dobe internetu je pravým informačným systémom ten, ktorý je prístupný online z akéhokoľvek zariadenia. Chcete skontrolovať chod vašej firmy pomocou smartfónu, stačí vám pripojenie na internet. Keďže ani váš podnik sa nezaobíde bez internetu, online riešenie nepredstavuje žiadne náklady naviac.

 

Presne takto si predstavujeme informačný systém pre váš podnik.

 

Podnikový IS

Implementácia informačného systému

Nie len veľké korporácie, ale aj malé a stredné podniky využívajú informačné systémy, ktoré náramne zjednodušujú výrobný proces.

Za celé pôsobenie sme pomohli spoločnostiam z oblastí:

 • účtovníctvo a dane

 • právne služby

 • poisťovníctvo

 • audit

 • doprava

 • stavebníctvo

 • zdravotníctvo

 • a iné

Na mieru podľa vašich predstáv

Multifunkčný software nevyrieši potreby každého odvetvia. Každá firma je unikátna a špecifická. Preto aj vy potrebujete software na mieru. Informačný systém prispôsobíme celej organizačnej štruktúre podniku.

Mám záujem o IS na mieru

Proces vývoja informačných systémov

 

 • Prvý kontakt

Oboznámenie sa so zákazníkom, resp. spoločnosťou. Aby sme poznali jej fungovanie, je nutné poznať procesy, ktoré vykonáva.

 

 • Cenová ponuka

Na základe nadobudnutých informácií a požiadaviek sme schopní naceniť projekt. Podobným spôsobom prebieha tento proces v každom odvetví.

 

 • Návrh dizajnu

Pripravíme vám originálny dizajn s pravidlami UX a UI, aby ste potrebovali čo najmenej klikov k vášmu cieľu.

 

 • Vývoj

Prvotné dáta máme zozbierané, môžeme začať s vývojom. Tento proces trvá istú chvíľu, no pre správne fungovanie je potrebný dôkladný postup.

 

 • Testovanie a testovanie

Aby sme predišli zbytočným nedopatreniam, testujeme a debugujeme. Žiadny produkt neprejde cez naše ruky bez opakovaného testovania fungovania systému.

 

 • Finalizácia projektu

Nasleduje odovzdanie projektu do rúk spoločnosti s čistým svedomím a pocitom, že sme opäť pomohli k zvýšeniu produktivity podniku vďaka informačnému systému, na ktorom sme sa podieľali práve my. 

Finalizácia projektu