ambitas tím si neustále rozširuje svoje obzory

Blog - Svet ambitas

02 Nov 2018 - ambitas

ambitas tím si neustále rozširuje svoje obzory

Žijeme v dobe kedy sa technológie okolo nás vyvíjajú zo dňa na deň. Požiadavky na náročnosť a naše vedomosti sú stále vyššie a vyššie a my pri tom musíme myslieť na každý jeden aspekt, s ktorým sa užívateľ pri používaní nášho produktu môže stretnúť.

UX ako také

O dôležitosti správneho spracovania UX (užívateľského rozhrania) sa vieme dočítať v rôznych článkoch, ktoré nám objasňujú, prečo je užívateľské rozhranie tak dôležité. Prepracované UX môže veľmi pozitívne ovplyvniť používanosť a obľúbenosť vašej aplikácie alebo softvéru, a to je predsa niečo, čo je vždy vítané.

Naši programátori vedia ako je dôležité neustále naberať nové vedomosti, a preto neváhali a zúčastnili sa seminára UX Forum - Accessibility: ako sa vyhnúť bariéram so zameraním na bariéry v reálnom, ale aj IT svete, ktorým musia čeliť ľudia so zdravotným, alebo iným znevýhodnením.

Seminár sa konal v utorok 23.10. v Bratislave. Na fotke môžete vidieť priebeh semináru, ktorého súčasťou bola prednáška o už existujúcich a aktuálne veľmi diskutovaných bariérach, ktorým ľudia so zdravotným postihnutím čelia a následne riešenia, ktoré sú k dispozícií. Naši programátori tak zistili, aké je dôležité objavovať nové riešenia aby tak mohli pomáhať a sprístupniť tak svoje diela všetkým ľuďom.

Technológie by mali svojou podstatou zjednodušovať život všetkým, a preto je dôležité vyvíjať IT riešenia, ktoré sú všeobecne prospešné a využiteľné. Aj na to v ambitase myslíme a vývoji softvérov a aplikácií sa držíme hesla make IT happen.