Tim Berners-Lee

Blog - Osobnosti

16 Dec 2018 - ambitas

Tim Berners-Lee
Tim Berners-Lee
#thankYou
#ITveterans

Anglický inžinier známy ako vynálezca WWW - World Wide Web.

Sir Timothy John Berners-Lee sa narodil 8.6.1955 v Londýne. Študoval v Oxforde, kde získal titul z fyziky. Dlhé roky pracoval v CERNe - Európskej organizácií pre jadrový výskum, ktorá bola v roku 1989 najväčším internetovým uzlom v Európe. Práve v tomto roku vyústili Bernersove myšlienky o komunikácií medzi HTTP klientom a serverom do siete World Wide Web.

WWW si abstraktne predstavme ako priestor obsahujúci dokumenty a webové zdroje definované jednotnými lokalizátormi URL a ktoré sú poprepájané pomocou hypertextových linkov. Prístup k týmto všetkým dokumetom a webovým zdrojom máme prostredníctvom Internetu.

V roku 1990 Berners-Lee zostrojil prvý webový prehliadač, ktorý bol o rok neskôr prístupný ďalším vedeckým inštitúciám a aj širokej verejnosti.

V roku 2009 pracoval aj pre vladú Spojeného kráľovstva. Spolu s profesorom Nigelom Shadboltom boli kľúčovými postavami pri tvorbe webstránky data.gov.uk, ktorá bezplatne sprístupňuje veľa informácií o Spojenom kráľovstve.

Od roku 2016 pôsobí na katedre informatiky na Oxfordskej univerzite. V roku 2017 bol ocenený Turingovou cenou a ceníme si ho aj my v našom blogu, nakoľko písmená www sú azda prvé písmená, ktoré ťukáme na klávesnici.