John von Neumann

Blog - Osobnosti

21 Oct 2018 - ambitas

John von Neumann
John von Neumann
#thankYou
#ITveterans

John Louis von Neumann sa narodil v roku 1903 do prosperujúcej židovskej rodiny v Budapešti. Jeho rodné meno bolo maďarského pôvodu, a to János Lajos von Neumann.

Už ako mladý vynikal nad svojimi rovesníkmi. Svoj titul Phd. z matematiky dokončil už vo svojich 22 rokoch. To však nebol jediný titul, ktorý získal. Počas spomínaného štúdia študoval a získal diplom aj z chemického inžinierstva na ETH Zurrich vo Švajčiarsku. Medzi rokmi 1926-1930 pôsobil na Berlínskej univerzite ako docent čím sa ako jeden z mála zaradil medzi najmladších docentov v histórií. Do dovŕšenia 25 rokov už publikoval niekoľko významných štúdií.

V roku 1945 John von Neumann vykonal výpočtovú štúdiu, na základe ktorej demonštroval, že počítač môže mať jednoduchú a fixnú štruktúru, pričom môže byť stále schopný vykonať akúkoľvek výpočtovú operáciu, aká mu je zadaná. To vďaka precízne naprogramovanej kontrole a bez ohľadu na akúkoľvek hardware-ovú modifikáciu.

Dizajn von Neumannovej architektúry vyobrazuje model s uloženým programom digitálneho počítača, ktorý využíva procesor a samostatnú úložnú jednotku, ktorá uchováva oboje - inštrukcie aj dáta. Podobné modely implementujú Turingov stroj a sekvenčnú architektúru.

Opísaný digitálny počítač uchováva svoje naprogramované inštrukcie, tak isto ako aj dáta v read-write pamäti RAM. Takéto počítače boli veľkým pokrokom v 40tych rokoch.

Takýmto spôsobom by sme chceli poďakovať Johnovi von Neumannovi za obrovský prínos do sféry počítačových vied. O jeho architektúre sa v dnešnej dobe učia študenti po celom svete.

Patrí mu jedno veľké ĎAKUJEME!