Howard Aiken

Blog - Osobnosti

19 Aug 2018 - ambitas

Howard Aiken
Howard Aiken
#thankYou
#ITveterans

Americký fyzik a priekopník vo výpočtovej technike, ktorý položil základy automaticko-sekvečnej kalkulačky nazvanej MARK I firmy IBM.

Howard Hathaway Aiken sa narodil 08.03.1900 v New Jersey. Študoval na univerzite vo Wisconsine a neskôr získal doktorát z fyziky na Harvarde.

Počas svojho štúdia sa zaoberal počítaním rozličných diferenciálnych rovníc, ktoré však vedel spočítať iba numericky a to veľmi zdĺhavým spôsobom. To ho priviedlo k tomu, aby sa začal zamýšľať nad tvorbou zariadenia, ktoré by bolo túto prácu schopné spraviť v podstatne kratšom čase.

V spolupráci inžinierov z IBM vytvoril zariadenie nazvané ASCC, automaticko - sekvečnú kalkulačku, ktorú neskôr pomenovali Harvard Mark I. Pôsobil aj pri konštrukcií ďalších „nasledovníkov“ Mark II až Mark IV.

Na Univerzite v Harvarde tiež založil magisterský program počítačovú vedu. Podobné programy sa začali na univerzitách otvárať až takmer o 10 rokov. Aiken bol vedúci prác mnohým absolventom tohto programu, z ktorých sa neskôr stali budúci počítačoví vedci. Zomrel 14.03.1973 v St. Louis na služobnej ceste.

Pán Howard Aiken získal čestné tituly a ocenenia za jeho príspevky k rozvoju digitálnych počítačov a príspevky k vzdelávaniu v oblasti digitálneho počítača, kvôli čomu si ho pripomíname aj my v našom blogu a týmto spôsobom mu ďakujeme za všetky jeho prínosy.