John von Neumann

John von Neumann

John Louis von Neumann sa narodil v roku 1903 do prosperujúcej židovskej rodiny v Budapešti. Jeho...

21 Oct 2018
Tim Berners-Lee

Tim Berners-Lee

Anglický inžinier známy ako vynálezca WWW - World Wide Web.

16 Dec 2018
Vinton Cerf

Vinton Cerf

Americký počítačový vedec, ktorý navrhol architektúru počítačovej siete...

18 Nov 2018
Alan Turing

Alan Turing

Anglický vedec a kryptanalytik, ktorý zohral významnú úlohu pri...

23 Sep 2018
Howard Aiken

Howard Aiken

Americký fyzik a priekopník vo výpočtovej technike, ktorý položil základy...

19 Aug 2018
Arthur Scherbius

Arthur Scherbius

Nemecký elektroinžinier a vynálezca stroja Enigma, ktorý slúžil na šifrovanie...

22 Jul 2018