John von Neumann

John von Neumann

John Louis von Neumann sa narodil v roku 1903 do prosperujúcej židovskej rodiny v Budapešti. Jeho...

21 Oct 2018
Steve Jobs

Steve Jobs

Vedúca osobnosť počítačového priemyslu, spoluzakladateľ a dlhé roky...

17 Mar 2019
Steve Wozniak

Steve Wozniak

Americký inžinier elektroniky a spoluzakladateľ Apple Inc.    

17 Feb 2019
Raymond Tomlinson

Raymond Tomlinson

Americký programátor, ktorý implementoval prvý e-mailový program do ARPANETU,...

20 Jan 2019
Tim Berners-Lee

Tim Berners-Lee

Anglický inžinier známy ako vynálezca WWW - World Wide Web.

16 Dec 2018
Vinton Cerf

Vinton Cerf

Americký počítačový vedec, ktorý navrhol architektúru počítačovej siete...

18 Nov 2018