John von Neumann

John von Neumann

John Louis von Neumann sa narodil v roku 1903 do prosperujúcej židovskej rodiny v Budapešti. Jeho...

21 Oct 2018
Mark Zuckerberg

Mark Zuckerberg

Americký podnikateľ, programátor a spoluzakladateľ sociálnej siete Facebook.

16 Jun 2019
Larry Page

Larry Page

Americký počítačový vedec a spoluzakladateľ firmy Google.

19 May 2019
Bill Gates

Bill Gates

Spoluzakladateľ spoločnosti Microsoft, najväčšej softvérovej firmy na svete.

21 Apr 2019
Steve Jobs

Steve Jobs

Vedúca osobnosť počítačového priemyslu, spoluzakladateľ a dlhé roky...

17 Mar 2019
Steve Wozniak

Steve Wozniak

Americký inžinier elektroniky a spoluzakladateľ Apple Inc.    

17 Feb 2019