Užitočné metriky pre vašu aplikáciu

Blog - Návody / Postupy

11 Dec 2017 - ambitas

Užitočné metriky pre vašu aplikáciu

Oboznámte sa s metrikami, ktoré sú užitočné pre vašu aplikáciu.

Je ľahšie presvedčiť zákazníka kúpiť si produkt ako ho presvedčiť, aby ho používal na dennej báze. Rovnako je to aj s mobilnými aplikáciami. Dizajn aplikácie síce zaujme, ale ešte nezaručí, že vašu aplikáciu budú užívatelia používať často. Preto okrem investícií do vývoja, začali vlastníci aplikácií investovať aj do analýzy metrík interakcie užívateľov s aplikáciami.

Úspech je to, čo podnecuje ziskovosť. A úspech nie je stiahnutie aplikácie, ale angažovanosť zo strany užívateľov a ich dlhodobý “vzťah” s vašou aplikáciou.

Pozrime sa, aké metriky by ste mali sledovať, aby ste sa dozvedeli viac o interakcii užívateľov s vašou aplikáciou.

1.Užívatelia

Užívatelia sú samozrejme súčasťou každej z metrík, ale asi sami o sebe vypovedia veľa. Metriky ako MAU (mesačne aktívni užívatelia), WAU (týždenne aktívni užívatelia) či DAU (denne aktívni užívatelia) vám poskytnú základný prehľad o počte aktívnych užívateľov. Nezabudnite si však správne zadefinovať pojem aktívny užívateľ. Určite to nie je ten, ktorý si vašu aplikáciu iba stiahne do mobilu, ľahko sa môže stať, že ju po pár dňoch odinštaluje. Aktívny užívateľ predovšetkým s vašou aplikáciou aktívne pracuje.

Užívateľov si viete tiež segmentovať - rozdeliť. Podľa demografie, veku či zariadenia, ktoré používa. Na základe toho si viete bližšie špecifikovať svoju užívateľskú základňu.

2. Dĺžka návštevy

Dĺžka návštevy je čas, ktorý návštevníci strávia na vašej aplikácii, počas ktorého uskutočnia niekoľko akcií. Znovu si môžete segmentovať tých užívateľov, ktorí strávia na vašej aplikácii viac času a presunúť marketing na nich.

Na druhej strane viete zistiť priemerný čas dĺžky návštevy a porovnať ho s očakávaným časom. Možno sú návštevníci aplikácie na nej oveľa kratší čas ako ste predpokladali. To vám signalizuje, že bude niekde problém. Možno je pre nich aplikácia nezaujímavá alebo sa v nej nevedia zorientovať.

3. Frekvencia návštev

Na jednej strane je dĺžka jednej návštevy a na druhej ako často táto návšteva nastáva. Je to teda čas medzi dvomi návštevami. Dá sa taktiež zistiť, v akom čase vašu aplikáciu ľudia najviac využívajú. Prečo je to tak? Nad každým výsledkom z metrík sa snažte zamyslieť a rozanalyzovať.

4. Akvizícia - získavanie užívateľov

Určite sa oplatí sledovať, odkiaľ vaši užívatelia pochádzajú. Nemáme na mysli iba z akých miest, práveže naopak. Dostali sa k vašej aplikácií užívatelia prostredníctvom organického vyhľadávania? Alebo pomocou platenej reklamy? Koľko užívateľov vám priniesli sociálne média? Údaje z akvizície vám pomôžu lepšie zacieliť svoj marketing a efektívne využívať svoj budget. Darmo budete investovať veľa peňazí do reklamy na Facebooku, keď vám neprinesie očakávaný zisk.

5. “Screenflow”

Screenflow alebo “pohyb obrazovky” vám ukáže obrazovku akokeby z pohľadu užívateľa. Načo kliká, kam sa preklikáva a z ktorého bodu z aplikácie odchádza. Je to najdôležitejšia metrika z hľadiska angažovanosti užívateľov, ktorá vám poskytne obraz o tom, ako sa ľudia vo vašej aplikácii správajú. Viete si porovnať jednotlivé podstránky (obrazovky) aplikácie a zistiť, z ktorej návštevníci najviac odchádzajú a prípadne ju prerobiť.

 

Aby ste naozaj pochopili správanie vašich návštevníkov, musíte sa na všetky metriky pozerať komplexne. Všetky spolu vám dotvoria obraz o vašich zákazníkoch. Na základe toho budete vedieť na nich lepšie zacieliť. Negatívne výsledky z metrík vám zase ukážu cestu, čo zlepšiť, aby bola vaša aplikácia kvalitnejšia.

 

Ak chcete svoju aplikáciu vylepšiť alebo začať sledovať metriky interakcie užívateľov, kontaktujte nás - ambitas | make it happen