Staňte sa programátorom. Čo všetko obsahuje proces programovania?

Blog - Návody / Postupy

06 Aug 2018 - ambitas

Staňte sa programátorom. Čo všetko obsahuje proces programovania?

Aké fázy vás čakajú na ceste za vysnívaným programom?

 

 

Aj si vy si pod činnosťou „programovanie“ predstavíte ťukanie do počítača v podivnom programe hýriacom farbami? Vývoj mobilných aplikácií či informačných systémov nepredstavuje len samotné písanie funkčného kódu. My sa pozrieme na štyri základné fázy, bez ktorých sa žiaden programovací proces nezaobíde.

Identifikácia problému - význam môjho programu

Základným cieľom programovania je vyriešiť problém. Ten môže byť náramne vedecký  a zložitý alebo príjemne jednoduchý – nájsť riešenie lineárnej rovnice. Tak isto ním môže byť zabávanie užívateľa, či už pomocou mobilnej alebo web aplikácie.  Fáza identifikácie problému sa zameriava na dva hlavné aspekty:


·         Požiadavky – programátor musí mať jasne definované, čo všetko má celkové riešenie, teda program, spĺňať. Čiastkové problémy sa vždy dajú riešiť mnohými spôsobmi, no nie každý spôsob je v širšom kontexte vhodný.

·         Špecifikácie – v druhom kroku je potrebné preskúmať požiadavky a určiť presné riešenie, ktoré ich splní. Tu si presne určíte, aký bude váš konečný program.


Popri práci na požiadavkách a špecifikáciách musíte mať neustále na očiach cieľ, ktorý má vaša mobilná či web aplikácia splniť.

Návrh riešenia problému – hľadanie tej správnej cesty

Návrh konečného programu už máme. Teraz je potrebné vymyslieť, ako sa k nemu dopracovať. Mnohokrát je hľadanie správnej cesty najťažšou zo všetkých fáz. Náplňou práce programátora je popísať všetky hlavné kroky, z ktorých sa celkový proces konečného programu skladá. Netreba ísť úplne do detailov, ani používať programátorský jazyk. Je dôležité zachovať jednoduchosť a zrozumiteľnosť opisu. Celé to môžeme prirovnať k nákresu architekta, ktorý obsahuje hlavné piliere a konštrukcie, nie jednotlivé tehličky.

Návrh riešenia problému

Vznik programu – pokus dosiahnuť cieľ

V tejto fáze sa venujeme programovaniu ako takému. Učíme počítač / mobil, ako riešiť daný problém. Zvyčajne prechádzame tromi základnými krokmi:


·         Návrh a architektúra – proces, kedy sa tvorí celá kostra programu tak, aby bol napísaný efektívne a aby sa dal dlhodobo udržiavať a nadalej rozvíjať.


·         Kódovanie – proces, kedy prepisujeme návrh riešenia v programovacom jazyku. Jeho výber závisí od potrieb programu a zručností programátora. Kódovanie je abstraktný a zložitý proces. Jeden cieľ sa da dosiahnuť mnohými spôsobmi. My vždy hľadáme ten najefektívnejší. Po ukončení tohto kroku nechávame program bežať a sme zvedaví na prvé výsledky.


·        Testovanie a debug – ani tí najlepší programátori nedokážu nakódovať software na prvý krát bezchybne. Testovanie a debug je jeden z najdôležitejších krokov celého software developmentu. Pri testovaní vedia dosť pomôcť aj automatizované testy kódu, ktoré často krát odhalia aj chyby, na ktoré sa užívateľským testovaním nepríde. 


Na konci tejto fázy vás čaká radosť z rozbehaného programu. Dokážete sa už priamo hrať a skúšať hotovú mobilnú či web aplikáciu.

Riešenie!

V poslednej fáze je našou úlohou skontrolovať funkcie hotového programu z pohľadu klienta. Hoci kód prešiel všetkými testami, výsledok ešte stále nemusí spĺňať požiadavky stanovené v prvej fáze celkového procesu - užítok pre používateľov. Pokiaľ prídete na to, že nerobí presne to, čo má, neostáva nič iné iba nasadiť klobúk Sherlocka Holmesa a pátrať po chybe. Hlavné je zostať trpezlivý. Po odhalení problémov kód opravíte a nasadíte do produkcie.  Funguje? Výborne! A sme hotoví. 

Hoci celkový proces programovania nie je jednoduchý, pre mnohých predstavuje doslova dobrodružstvo. I preto sa tak radi venujú vývoju mobilných či webových aplikácií ako naši profesionáli v ambitas