App Store Optimalizácia (ASO) - váš sprievodca

Blog - Návody / Postupy

23 Mar 2017 - ambitas

App Store Optimalizácia (ASO) - váš sprievodca

V súčasnosti sa v Apple App Store nachádza okolo 2,2 milióna aplikácií. V roku 2010 ich bolo približne 300 000. Vidíme, akým tempom ich počet rastie. Preto ak chcete svoju aplikáciu zviditeľniť v takom množstve, musíte jednoducho optimalizovať. V tomto článku si povieme, ako správne optimalizovať vašu aplikáciu pre Apple App Store.

Čo je ASO (ASO vs SEO)

App Store Optimization alebo ASO je často prirovnávané k SEO, ako proces optimalizácie určitých elementov pre lepšie umiestnenie v obchode s aplikáciami a teda zvýšenie viditeľnosti mobilnej aplikácie. Je to podobná myšlienka ako optimalizácia web stránky pre lepšie umiestnenie vo výsledkoch vyhľadávania.

   Neprehliadnite:

 

Aj keď obe praktiky majú rovnaký princíp, majú rozdiely. Užívatelia vyhľadávajú rozdielne v obchode s aplikáciami a na webe. Taktiež ich vyhľadávacie algoritmy fungujú rozdielne, využívajú vlastné faktory pre umiestňovanie. 

Týchto 7 elementov je pre Apple ASO dôležitých:

 1. Cieľové publikum
 2. Názov
 3. Ikona
 4. Kľúčové slová
 5. Screenshoty
 6. Popis
 7. Kategórie

Poďme sa teda pozrieť, ako môžete pracovať s jednotlivými elementami.

1. Cieľové publikum

Definovanie cieľového publika a ich potrieb je vždy tá najzložitejšia časť akejkoľvek marketingovej stratégie.

Cieľové publikum

Pochopenie trhu je často kľúčom k úspechu aplikácie. Predstavuje komplexný proces. Poznať svoj trh znamená viac než len pochopenie potrieb zákazníka. Môže zahŕňať lokálne predpisy, autorské práva, platobné metódy a taktiež dizajn aplikácie.

2. Názov

Názov vašej aplikácie je pravdepodobne tá najdôležitejšia časť metadát. Preto urobte dôkladný priskum pred tým, než vyberiete názov vašej aplikácie.

Apple odporúča zmestiť názov do 23 znakov, pre optimálne zobrazovanie na všetkých zariadeniach. Maximálny limit pre názov je až 50 znakov.

Keď užívatelia vyhľadávajú na App Store, zvyčajne vyhľadávajú určitý typ aplikácie (napríklad video editor alebo donáškovú službu). Ak vyhľadávajú konkrétnu aplikáciu, je to zvyčajne kvôli tomu, že niekde počuli jej názov a ten upútal ich pozornosť. Unikátne názvy sú jednoduchšie na zapamätanie a samozrejme na vyhľadanie.

No nepokúšajte sa preplniť názov aplikácie len kľúčovými slovami, pretože je to príkladom zlej užívateľskej skúsenosti a taktiež to App Store nepovažuje za najvhodnejšie riešenie. Musíte nájsť primeranú rovnováhu medzi kľúčovými slovami a unikátnym názvom.

Skúste krátke frázy, ktoré užívatelia pravdepodobne napíšu do vyhľadávania. To môže pomôcť priviesť organickú návštevnosť pre vašu aplikáciu.

3. Ikona

Nepoužívajte nepodstatné slová v ikone aplikácie, ktoré predstavujú názov aplikácie či hovoria užívateľom, čo s ňou ďalej urobiť (ako napr. “Pozeraj”, “Hraj” a podobne). Slová v ikone využite, len ak sú dôležitou súčasťou loga. Urobte ju jednoduchú s vhodným rozlíšením pre všetky zariadenia.

App Store ikona

Nezabudnite na jednotný dizajn aplikácie a ikony. Ikona by mala reprezentovať aplikáciu. Taktiež dbajte na to, že systém automaticky zaoblí hrany ikony, preto ikonu na to prispôsobte.

4. Kľúčové slová

Majte na pamäti tieto tri kritéria pri výbere kľúčových slov pre názov a popis vašej aplikácie:

 • relevancia
 • obtiažnosť
 • návštevnosť

Ako prvé potrebujete kľúčové slová, ktoré sú relevantné s účelom vašej aplikácie. Aby boli relevantné, popíšte funkcie a vlastnosti aplikácie v slovách. Za druhé, chcete kľúčové slová, na ktoré cieli nízka konkurencia v App Store. Tak sa vaša aplikácia umiestni na vysokých pozíciach vo vyhľadávaní. A samozrejme chcete kľúčové slová, ktoré vám prinesú čo najväčšiu návštevnosť.

Ktorý z týchto troch faktorov je najdôležitejší?

Množstvo ľudí sa spolieha na kľúčové slová, ktoré prinesú najväčšiu návštevnosť, no nie je to vždy tá správna stratégia. Viesť množstvo návštevnosti na vašu aplikáciu nie je podstatné vtedy, ak aplikácia nespĺňa potreby alebo očakávania užívateľov, ktorí ju objavia. Preto využívanie takýchto kľúčových slov, ktoré nie sú relevantné s vašou aplikáciou, môže byť nebezpečnou stratégiou: riskujete negatívne hodnotenia sklamaných užívateľov.

Pri využití populárnych kľúčových slov sa vaša aplikácia len ťažko zobrazí na dobrých pozíciach práve kvôli vysokej konkurencii. Niekedy je viac produktívne použiť menej známe kľúčové slová. Na ich vyhľadanie vám môže pomôcť Google Keyword Planner a Google Trends.

Google Keyword Planner (plánovač kľúčových slov) je vhodný pre základný výskum a Google Trends zase pre zistenie výkyvov, ako často sa dané kľúčové slovo vyhľadáva po celom svete v časovom horizonte. S Google Trends si môžete jednoducho vyfiltrovať výsledky len pre hľadanú krajinu či región.

Ďalšou metódou je analyzovať kľúčové slová konkurencie. Kľúčové slová môžete analyzovať manuálne, alebo môžete využiť online nástroj ako je Sensor Tower. Ten vám pomôže nájsť kľúčové slová pre vašu aplikáciu a poznať kľúčové slová použité vašou konkurenciou. Podobná webová aplikácia je Mobileaction.

Nezabudnite, že kľúčové slová sú limitované na 100 znakov. Pre lepšiu optimalizáciu sa vyhnite následovným:

 • plurál kľúčových slov, ktoré ste už použili ako singulár
 • názvy kategórií a slovo “app” alebo “aplikácia”
 • diplucitné slová

5. Screenshoty

Ikony naznačujú, o čom aplikácia vlastne je, no screenshoty majú užívateľom ukázať, prečo by si danú aplikáciu mali stiahnuť. Najlepšie screenshoty poukážu na jedinečné funkcie a vlastnosti. Typy screenshotov sa samozrejme líšia od druhu aplikácie, ktorú ponúkate.

Použite screenshoty, aby ste ukázali, ako aplikácia funguje zameraním sa na jej hlavné vlastnosti. Taktiež môžete využiť A/B testovanie pre ešte lepšiu optimalizáciu.

6. Popis

Ideálny popis je taký, ktorý pritiahne pozornosť a je sprevádzaný zoznamom hlavných funkcií. Dajte užívateľom vedieť, čo robí vašu aplikáciu jedinečnou a prečo ju budú milovať.

Popis aplikácié sa skladá z dvoch častí: hlavný popis a popis po rozbalení. Ako iste tušíte, viac užívateľov si prečíta iba hlavný popis, ktorý predstavuje iba časť celého popisu.

Nevkladajte zbytočné kľúčové slová do popisu. Ako sme už spomínali, spôsobuje to zlú užívateľskú skúsenosť a môžete spôsobiť negatívny dojem.

Taktiež sa vyhnite cene v popise. Tá je zobrazená na produktovej stránke aplikácie.

7. Kategórie

Kategórie v App Store pomôžu užívateľom objaviť nové aplikácie, ktoré zapadajú do ich potrieb. Aplikáciu môžete priradiť do dvoch kategórií - primárna a sekundárna. Primárna kategória je dôležitá pre jej objavenie v App Store.

App Store kategórie
Zdroj

Pre zvolenie najvhodnejšej kategórie sa zamyslite nad nasledovným:

 • aký je účel aplikácie
 • kde užívatelia vyhľadávajú aplikáciu ako je tá vaša
 • do akých kategórií patria podobné aplikácie

Na tomto odkaze si môžete porovnať všetky dostupné kategórie.


Záver

ASO je niečo, čo by mal zvládnuť každý. No ak ste to pred tým nerobili, bolo by vhodnejšie ponechať túto aktivitu na niekoho skúseného.

“Chcete mať optimalizovanú aplikáciu pre app store?”

Kontaktujte nás